Evde sağlık
27 Ocak 2022

BAŞVURU İÇİN 444 38 33 

Evde Sağlık Hizmetlerimiz yatağa bağlı yaşayan, engelli ve  merkezimize gelme imkanı olamayan hastalarımıza evlerinde hizmet vermektedir. 2011 yılında faaliyete geçen birimimiz için bir hekim, bir hemşire, bir diş protez teknisyeni ve bir şoför görevlendirilmiştir. Evde Sağlık Hizmetlerinde, hastalığın tipi ve derecesine göre ilgili uzman konsültasyonu sağlandıktan sonra; oral muayene, diş ve diş eti enfeksiyonları, özellikle çocuk hastalarda flor uygulaması gibi koruyucu uygulamalar, hasta ve hasta yakınlarına oral hijyen eğitiminin verilmesi, basit diş çekilmesi, sabit ve restorasyon gerektiren total/parsiyel protez, kırık tamiri vb. işlemlerini kapsar. Hastanın genel durumu ve hastalık sınıflaması ev ortamında tedavi olmasına imkan tanımıyor ise diş tabibince değerlendirilerek mutlaka kurumumuza nakli sağlanır.