Amaç - Hedef
27 Ocak 2022

 KURUMSAL  AMACIMIZ

  • Hasta ve Hasta yakınları ile çalışanlarımızın memnuniyetlerini ön planda tutmak,
  • Anlayış ve eşitlik ilkesi dahilinde, yasal şartlara ve uluslar arası standartlara uygun, mevcut tüm imkanlar kullanılarak sürekli iyileşen çağdaş ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak
  • Sağlık hizmetlerinden taviz vermeden idari ve mali devamlılığı benimsemek
  • Profesyonelleşmeyi sağlayarak, etkin bir şekilde hizmet kapasitesini artırmak temel amacımızdır.

 KURUMSAL HEDEFLER

  • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak
  • Merkezimizde genel tasarruf sağlamak
  • Tüm merkezimiz çalışanlarının en az % 85 oranında hizmet içi eğitimlere katılımını sağlamak
  • Sosyal etkinlikler düzenleyerek çalışanların memnuniyetini yükseltmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak
  • Delici kesici alet yaralanma ve kan ve vücut sıvılarına maruz kalma oranını    % 0 seviyesinde tutmak
  • Personellerimize karşı şiddet olaylarını en aza indirmek