Vizyon - Misyon - Amaç - Hedef ve Değerlerimiz
24 Aralık 2021

KURUMSAL VİZYONUMUZ

         Ulusal ve uluslararası Ağız ve Diş Sağlığı alanındaki gelişmeleri izleyerek Hasta- Çalışan ve Çevre odaklı, akılcı, çağdaş, yenilikçi, güvenilir nitelikli ve beklentileri karşılayacak Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti alanında örnek bir Sağlık Kuruluşu olmaktır.

KURUMSAL MİSYONUMUZ

           Teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında, koruyucu tedaviyi ön planda tutan, Hasta-Çalışan memnuniyetini ve güvenliğini önemseyerek, değişen koşullar sonucu sürekli iyileştirmeyi hedefleyen kolay ulaşılabilir, kaliteli, verimli ve etkin Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti sunmaktır.


 KURUMSAL  AMACIMIZ

 • Hasta ve Hasta yakınları ile çalışanlarımızın memnuniyetlerini ön planda tutmak,
 • Anlayış ve eşitlik ilkesi dahilinde, yasal şartlara ve uluslar arası standartlara uygun, mevcut tüm imkanlar kullanılarak sürekli iyileşen çağdaş ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak
 • Sağlık hizmetlerinden taviz vermeden idari ve mali devamlılığı benimsemek
 • Profesyonelleşmeyi sağlayarak, etkin bir şekilde hizmet kapasitesini artırmak temel amacımızdır.

DEĞERLERİMİZ

 • Sürekli iyileşen çağdaş ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak
 • Hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, hastalarımızın sorun ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak
 • Çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, çalışanlarımızın fikirlerine değer vermek
 • Güvenilirlik, Yenilikçilik, Saygınlık, Takım Çalışması, Dayanışma, İşbirliği
 • İnsan hakları ve yasalara uyum, tıbbi ve insani etiğe bağlılık
 • Çevresel Farkındalık
 • Gelişim ve öz eleştiriye değer vermek
 • Milli ve manevi değerlere bağlılık
 • Şeffaflık hesap verilebilirlik, Eşitlik, Hakkaniyet ve Liyakat çerçevesinde hizmet vermek.
 


KURUMSAL HEDEFLER

 • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak
 • Merkezimizde genel tasarruf sağlamak
 • Tüm merkezimiz çalışanlarının en az % 85 oranında hizmet içi eğitimlere katılımını sağlamak
 • Sosyal etkinlikler düzenleyerek çalışanların memnuniyetini yükseltmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak
 • Delici kesici alet yaralanma ve kan ve vücut sıvılarına maruz kalma oranını    % 0 seviyesinde tutmak
 • Personellerimize karşı şiddet olaylarını en aza indirmek