T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 24/08/2021

Sağlık kuruluşlarında yaşanan Hasta Hakları ihlalleri ve buna bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, insan onuruna yakışır biçimde sunulması ile hastaların hak ihlallerinden korunması ve hukuki korunma yollarının gerektiğinde fiilen kullanılabilmesi amacına yönelik Hasta İletişim Birimimiz hizmet vermektedir.

Hizmetten genel olarak Faydalanma

Eşitlik içinde hizmete ulaşma

Bilgilendirme

Kuruluş seçme ve değiştirme

Personeli tanıma seçme ve değiştirme

Bilgi İsteme

Mahremiyet

Rıza ve İzin

Reddetme ve durdurma

Güvenlik 

Dini vecibelerini yerine getirebilme

Saygınlık görme

Rahatlık 

Sürekli Hizmet

Düşüncelerini belirtme 

Müracaat, şikayet ve dava hakları.